1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI.

3. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII.

4. Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічноїінформації».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Прозатвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічноїінформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. №1277 «Питання системи облікупублічної інформації».