Сільському голові

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова , електронна адреса, контактний телефон)

                                                                                 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

або

Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Відповідь прошу надати:

Поштою  (вказати поштову адресу)

Факсом  (вказати номер факсу)

Електронною поштою (вказати E-mail/)

В усній формі  (вказати номер телефону)

 

______________________                  ___________________

               (дата)                                                       (підпис)

 

 

*Запит подається у виконавчий апарат районної ради, де можна отримати відповідний зразок запиту.

*Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».